Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Mã trường: TCD4501

Điện thoại:

Email: ttcyt@ninhthuan.gov.vn

Fax: 02593920798

Website: www.ttcyt.ninhthuan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Mã trường: TCD4501

Điện thoại:

Email: ttcyt@ninhthuan.gov.vn

Fax: 02593920798

Website: www.ttcyt.ninhthuan.edu.vn