Chọn trường

Trường Trung cấp Việt Thuận

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 90A, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Mã trường: TCD4502

Điện thoại:

Email: tcvietthuan@moet.edu.vn

Fax: 02593828203

Website: www.vietthuan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1903

- Ngày ban hành Quyết định: 23/8/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh ninh Thuận

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Du lịch sinh thái
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 90A, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Mã trường: TCD4502

Điện thoại:

Email: tcvietthuan@moet.edu.vn

Fax: 02593828203

Website: www.vietthuan.edu.vn