Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

Thông tin chung

Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Mã trường: CDD4703

Điện thoại:

Email: caodangyte@binhthuan.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cybt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 7174/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 09/11/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 213/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 04/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dân số y tế
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Mã trường: CDD4703

Điện thoại:

Email: caodangyte@binhthuan.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cybt.edu.vn