Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật Gia Lai

Thông tin chung

Địa chỉ: 140 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3801

Điện thoại:

Email: vhntdlgl@yahoo.com

Fax: 059 03748506

Website: www.vhntdlgialai.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lễ tân
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện - Thiết bị trường học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 140 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3801

Điện thoại:

Email: vhntdlgl@yahoo.com

Fax: 059 03748506

Website: www.vhntdlgialai.edu.vn