Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Gia Lai

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3802

Điện thoại:

Email: tcytegialai@moet.edu.vn

Fax: 02693756086

Website: tcytgialai.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 82/QĐ/UB-TC

- Ngày ban hành Quyết định: 13/10/1978

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Gia Lai – Kon Tum

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 696/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh GiaLai

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3802

Điện thoại:

Email: tcytegialai@moet.edu.vn

Fax: 02693756086

Website: tcytgialai.edu.vn