Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai

Thông tin chung

Địa chỉ: 69 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3804

Điện thoại:

Email: ttcnayunpa@gialai.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapnamgialai.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 567/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 15/06/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Gia Lai

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1118/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 11/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 69 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3804

Điện thoại:

Email: ttcnayunpa@gialai.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapnamgialai.edu.vn