Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

Thông tin chung

Địa chỉ: 30 Y Ngông, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: CDD4002

Điện thoại:

Email: admin@cdndaklak.edu.vn

Fax: 05003.860.140

Website: www.cdndaklak.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 30 Y Ngông, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: CDD4002

Điện thoại:

Email: admin@cdndaklak.edu.vn

Fax: 05003.860.140

Website: www.cdndaklak.edu.vn