Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giáo dục thường xuyên Thanh Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: QUỐC LỘ 30, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5004

Điện thoại:

Email: tcnthanhbinh.dongthap@gmail.com

Fax: 02773835403

Website: ttcnthanhbinhdt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 52/QĐ-UBND-TL

- Ngày ban hành Quyết định: 10/05/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 06/03/2017

- Nơi cấp: SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH ĐỒNG THÁP

Danh sách nghề đào tạo

Chế biến thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ chế biến thủy sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: QUỐC LỘ 30, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5004

Điện thoại:

Email: tcnthanhbinh.dongthap@gmail.com

Fax: 02773835403

Website: ttcnthanhbinhdt.edu.vn