Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: 03 Phạm Hùng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: TCD4002

Điện thoại:

Email: daotao.vinasme.tn@gmail.com

Fax: 05003.877.448

Website: www.vinasmetaynguyen.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 03 Phạm Hùng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: TCD4002

Điện thoại:

Email: daotao.vinasme.tn@gmail.com

Fax: 05003.877.448

Website: www.vinasmetaynguyen.edu.vn