Chọn trường

Trường Trung cấp Tây Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: 292 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: TCD4006

Điện thoại:

Email: tet@taynguyen.edu.vn

Fax: 05003.877.640

Website: www.taynguyen.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 292 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: TCD4006

Điện thoại:

Email: tet@taynguyen.edu.vn

Fax: 05003.877.640

Website: www.taynguyen.edu.vn