Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Đắk Nông

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP 4, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: TCD6301

Điện thoại:

Email: phongtuvantcn@gmail.com

Fax: 05013548597

Website: http://tcndaknong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1790/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 28/12/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Đăk Nông

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng cây công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP 4, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: TCD6301

Điện thoại:

Email: phongtuvantcn@gmail.com

Fax: 05013548597

Website: http://tcndaknong.edu.vn