Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: QL14, Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: TCD6302

Điện thoại:

Email: tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Fax: 02613503222

Website: http://phuongnamdno.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1111/QD-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 08/11/2004

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh Đắk Nông

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 14/GCNĐKHĐ-LĐTBXH

- Ngày cấp: 01/06/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động -TBXH tỉnh Đắk Nông

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: QL14, Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: TCD6302

Điện thoại:

Email: tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Fax: 02613503222

Website: http://phuongnamdno.edu.vn