Chọn trường

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Thông tin chung

Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDT4202

Điện thoại:

Email: daotaodtc@gmail.com

Fax: 02633.532.739

Website: www.dtc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1906/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 27/12/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 372/2017/GCNÐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 01/11/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDT4202

Điện thoại:

Email: daotaodtc@gmail.com

Fax: 02633.532.739

Website: www.dtc.edu.vn