Chọn trường

Trường Trung cấp KT KT Quốc Việt

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 62, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: TCD4203

Điện thoại:

Email: tcktktquocviet@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: quocviet.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 62, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: TCD4203

Điện thoại:

Email: tcktktquocviet@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: quocviet.edu.vn