Chọn trường

Trường Cao đẳng Bình Phước

Thông tin chung

Địa chỉ: 1428, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: CDD4301

Điện thoại: 02713.691.007

Email: phongtchc.cdnbp@gmail.com

Fax: 06513.691.007

Website: http://caodangbp.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước (Trước đây là Trường đào tạo nghề tỉnh Bình Phước ). Trường được thành lập vào năm 2003 theo quyết định số 01/2003/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của UBND tỉnh Bình Phước, đến ngày 04/05/2007 trường được đổi tên thành Trường Trung Cấp Nghề Tôn Đức Thắng tỉnh Bình Phước theo quyết định số : 717/QĐ-UB ngày 04/05/2007 của UBND tỉnh Bình Phước, đến ngày 06/05/2015 trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Bình Phước theo quyết định số: 599/QĐ-LĐTBXH.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 599/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 06/05/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh Bình Phước

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: KCN Chơn Thành, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.691.007

Email: phongdaotao.cdnbp@gmail.com

Fax: 02713.691.006

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ khí chế tạo
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 1428, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: CDD4301

Điện thoại: 02713.691.007

Email: phongtchc.cdnbp@gmail.com

Fax: 06513.691.007

Website: http://caodangbp.edu.vn