Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: 288 đường 30/4, KP5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4603

Điện thoại:

Email: www.ytetayninh.@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongytetayninh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 288 đường 30/4, KP5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4603

Điện thoại:

Email: www.ytetayninh.@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongytetayninh.edu.vn