Chọn trường

Trường Trung cấp Tân Bách Khoa

Thông tin chung

Địa chỉ: 024 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4604

Điện thoại:

Email: www.daotaobkc.edu.vn

Fax: 066.3815416.

Website: tbkc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 024 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4604

Điện thoại:

Email: www.daotaobkc.edu.vn

Fax: 066.3815416.

Website: tbkc.edu.vn