Chọn trường

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3403

Điện thoại:

Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

Fax: 02353858001

Website: ckq.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3168

- Ngày ban hành Quyết định: 26/06/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ giáo dục và đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 180/2017/GCNĐKHĐ- TCDN

- Ngày cấp: 26/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ chế biến thủy sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên và môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế và quản lý Website
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3403

Điện thoại:

Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

Fax: 02353858001

Website: ckq.edu.vn