Chọn trường

Trường Trung cấp Miền Đông

Thông tin chung

Địa chỉ: 12, Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCD4802

Điện thoại:

Email: thvtdongnai@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://truongmiendong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ bưu chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật đài trạm viễn thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và bán hàng siêu thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện - Thiết bị trường học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học viễn thông ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư - lưu trữ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 12, Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCD4802

Điện thoại:

Email: thvtdongnai@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://truongmiendong.edu.vn