Chọn trường

Trường Trung cấp Bách Khoa Đồng Nai

Thông tin chung

Địa chỉ: ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCD4808

Điện thoại:

Email: tcbkdn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://dnp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCD4808

Điện thoại:

Email: tcbkdn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://dnp.edu.vn