Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã trường: TCD5202

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 064.3580112

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã trường: TCD5202

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 064.3580112

Website: