Chọn trường

Trường Trung cấp y tế BRVT

Thông tin chung

Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp tây, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã trường: TCD5208

Điện thoại:

Email: tcyt@hsbrvt.edu.vn

Fax: 0643. 742582

Website: hsbrvt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp tây, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã trường: TCD5208

Điện thoại:

Email: tcyt@hsbrvt.edu.vn

Fax: 0643. 742582

Website: hsbrvt.edu.vn