Chọn trường

Trường Cao đẳng Hàng hải II

Thông tin chung

Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0204

Điện thoại:

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn

Fax: 08.62818702

Website: www.cdhanghai.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1874/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 31/12/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 264/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0204

Điện thoại:

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn

Fax: 08.62818702

Website: www.cdhanghai.edu.vn