Chọn trường

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thủy II

Thông tin chung

Địa chỉ: 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0207

Điện thoại:

Email: phongdaotao.dt2@gmail.com

Fax: 028.37850280

Website: www.duongthuy.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1306/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 02/10/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 51/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 08/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Khai thác máy tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa máy tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trắc địa công trình
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển phương tiện thủy nội địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển tàu biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0207

Điện thoại:

Email: phongdaotao.dt2@gmail.com

Fax: 028.37850280

Website: www.duongthuy.edu.vn