Chọn trường

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 đường ĐHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0212

Điện thoại:

Email: tuyensinh@vov.edu.vn

Fax: 028.37150997

Website: www.vov.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3016/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 19/06/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 187/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 27/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Báo chí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quan hệ công chúng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quay phim
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Truyền thông đa phương tiện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 đường ĐHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0212

Điện thoại:

Email: tuyensinh@vov.edu.vn

Fax: 028.37150997

Website: www.vov.edu.vn