Chọn trường

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 247 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0214

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 08.38966665

Website: caodangcsnd2.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 247 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0214

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 08.38966665

Website: caodangcsnd2.edu.vn