Chọn trường

Trường Cao đẳng CETANA PSB INTELLIS

Thông tin chung

Địa chỉ: 167 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDD0228

Điện thoại:

Email: education@cetanapsb.com

Fax: 08.39232211

Website: www.cetanapsb.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

An ninh mạng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
An toàn lao động
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 167 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDD0228

Điện thoại:

Email: education@cetanapsb.com

Fax: 08.39232211

Website: www.cetanapsb.com