Chọn trường

Trường Trung cấp Múa

Thông tin chung

Địa chỉ: 155 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCT0204

Điện thoại:

Email: liemdaotao@yahoo.com.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.truongmuahcm.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 155 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCT0204

Điện thoại:

Email: liemdaotao@yahoo.com.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.truongmuahcm.edu.vn