Chọn trường

Trường Trung cấp nghề tư thục Quản lý Khách sạn Việt Úc

Thông tin chung

Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0203

Điện thoại:

Email: info@vaacgroup.edu.vn

Fax: 08.38237549

Website: www.quanlykhachsan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0203

Điện thoại:

Email: info@vaacgroup.edu.vn

Fax: 08.38237549

Website: www.quanlykhachsan.edu.vn