Chọn trường

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1904

Điện thoại:

Email: caodangyduochanoi2017@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdyduochanoi.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 801/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 16/06/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 31/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/04/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1904

Điện thoại:

Email: caodangyduochanoi2017@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdyduochanoi.edu.vn