Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Thông tin chung

Địa chỉ: 161 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0210

Điện thoại:

Email: hanhchanh@hungvuongtech.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://hungvuongtech.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2470/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 05/6/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 23/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 04/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 161 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0210

Điện thoại:

Email: hanhchanh@hungvuongtech.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://hungvuongtech.edu.vn/