Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

Thông tin chung

Địa chỉ: 159/13 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0213

Điện thoại:

Email: ngocphuocedu@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.ngocphuoc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 159/13 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0213

Điện thoại:

Email: ngocphuocedu@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.ngocphuoc.edu.vn