Chọn trường

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Địa chỉ: Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0217

Điện thoại:

Email: info@imc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.imc.edu.vn

Giới thiệu

Tiền thân của Trường Trung cấp Thông tin -Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin, được thành lập theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt trình độ khu vực và quốc tế nhằm cung cấp cho các công ty sản xuất, gia công và dịch vụ phần mềm, các tổ chức, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Ngày 31 tháng 5 năm 2010, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 2399/QĐ-UBND thành lập lại Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông Tp.HCM. Nhiệm vụ: Đào tạo hệ Trung cấp, đào tạo ngắn hạn về Công nghệ thông tin - Truyền thông và các loại hình đào tạo khác theo quy định của pháp luật. Đào tạo và liên kết đào tạo với các với các trường, viện trong và ngoài nuớc nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, hỗ trợ tổ chức ứng dụng và triển khai nhanh các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông. Tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin,truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2399/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 31/05/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp. HCM

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 83/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 24/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Tp. HCM

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị hệ thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế và quản lý Website
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0217

Điện thoại:

Email: info@imc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.imc.edu.vn