Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Trung ương

Thông tin chung

Địa chỉ: Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1912

Điện thoại:

Email: ytetrunguong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: ytetrunguong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 396/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 08/04/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 20/GCNĐKBS-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 14/06/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1912

Điện thoại:

Email: ytetrunguong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: ytetrunguong.edu.vn