Chọn trường

Trường Trung cấp nghề An Đức

Thông tin chung

Địa chỉ: 99 107 Bạch Vân, Phường 05, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0221

Điện thoại:

Email: anduc.edu@liksin.vn

Fax: 08.39244603

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 99 107 Bạch Vân, Phường 05, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0221

Điện thoại:

Email: anduc.edu@liksin.vn

Fax: 08.39244603

Website: