Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Tư thục Hoàn Cầu

Thông tin chung

Địa chỉ: 12 24 đường số 3, Khu Phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0222

Điện thoại:

Email: info@hoancau.edu.vn

Fax: 08.62765895

Website: www.teavo.net

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 12 24 đường số 3, Khu Phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0222

Điện thoại:

Email: info@hoancau.edu.vn

Fax: 08.62765895

Website: www.teavo.net