Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Việt Giao

Thông tin chung

Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 04, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0223

Điện thoại:

Email: vietgiao.edu@gmail.com; info@vietgiao.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vietgiao.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 04, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0223

Điện thoại:

Email: vietgiao.edu@gmail.com; info@vietgiao.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vietgiao.edu.vn