Chọn trường

Trường Trung cấp nghề tư thục Kỹ thuật Kinh tế Sài Gòn 3

Thông tin chung

Địa chỉ: Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0225

Điện thoại:

Email: saigon3co@gmail.com

Fax: 08.3935121

Website: www.saigon3.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0225

Điện thoại:

Email: saigon3co@gmail.com

Fax: 08.3935121

Website: www.saigon3.edu.vn