Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Suleco

Thông tin chung

Địa chỉ: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0227

Điện thoại:

Email: college@suleco.vn

Fax: 08.3728132

Website: www.suleco.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0227

Điện thoại:

Email: college@suleco.vn

Fax: 08.3728132

Website: www.suleco.vn