Chọn trường

Trường Trung cấp Quang Trung

Thông tin chung

Địa chỉ: 106 đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0231

Điện thoại:

Email: info@quangtrungco.edu.vn

Fax: 08.37622903

Website: www.quangtrungco.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 106 đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0231

Điện thoại:

Email: info@quangtrungco.edu.vn

Fax: 08.37622903

Website: www.quangtrungco.edu.vn