Chọn trường

Trường Trung cấp Bến Thành

Thông tin chung

Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0232

Điện thoại: 028.38590525

Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn

Fax: 02839520026

Website: www.benthanh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838590525

Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn

Fax: 02839520026

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ may
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và bán hàng siêu thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0232

Điện thoại: 028.38590525

Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn

Fax: 02839520026

Website: www.benthanh.edu.vn