Chọn trường

Trường Trung cấp Hồng Hà

Thông tin chung

Địa chỉ: E4 52 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0234

Điện thoại:

Email: tuyensinh@hongha.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.hongha.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: E4 52 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0234

Điện thoại:

Email: tuyensinh@hongha.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.hongha.edu.vn