Chọn trường

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

Thông tin chung

Địa chỉ: 302A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0236

Điện thoại:

Email: mpt.hcm@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mpt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 302A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0236

Điện thoại:

Email: mpt.hcm@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mpt.edu.vn