Chọn trường

Trường CĐYT Bạch Mai - Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin chung

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDYT001

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: bmmc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3168

- Ngày ban hành Quyết định: 20/8/2013

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 17/2018/GCNĐKHĐ - TCGDNN

- Ngày cấp: 12/2/2018

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Kỹ thuật hình ảnh y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDYT001

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: bmmc.edu.vn