Chọn trường

Trường Trung cấp Việt Khoa

Thông tin chung

Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, lô 20, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0249

Điện thoại:

Email: tcvk@vietkhoa.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vietkhoa.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, lô 20, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0249

Điện thoại:

Email: tcvk@vietkhoa.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vietkhoa.edu.vn