Chọn trường

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

Thông tin chung

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0252

Điện thoại: 08.38803816 / 0949683899

Email: dna@dnacollege.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.dnacollege.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 2525/QĐ-UBNN Và 2992/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 13/06/2008 Và 07/07/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: UBNN TPHCM

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 04/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 29/04/2022

- Nơi cấp: TP.HCM

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: K1-17,18 Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0292.3911818

Email: dna@dnacollege.edu.vn

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: 168 Nguyễn Thị Định, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0256.3746727

Email: dna@dnacollege.edu.vn

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh xuất nhập khẩu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0252

Điện thoại: 08.38803816 / 0949683899

Email: dna@dnacollege.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.dnacollege.edu.vn