Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 93, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: CDD4903

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 072.3639779

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 93, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: CDD4903

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 072.3639779

Website: