Chọn trường

Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: 341, Nguyễn Hữu Trí, ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: TCT4906

Điện thoại:

Email: svct@vca.org.vn

Fax: 072.3637626

Website: http://www.svct.edu.vn/

Giới thiệu

1. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Miền Nam thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 2. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam thuộc loại hình trường công lập, được thành lập theo quyết định số 506/QĐ-LMHTXVN ngày 15/07/2011 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 3. Trường Trung cấp nghề là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 4. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam có trụ sở chính tại xã Thanh Phú, huyên Bến Lức, tỉnh Long An. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Ngành nghề đào tạo 1. Trung cấp chính quy 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2. Kế toán hợp tác xã 1.3. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.4. Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 1.5. Quản trị mạng 1.6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 1.7. Pháp luật 2. Sơ cấp chính quy 2.1. Kỹ thuật xây dựng 2.2. Kỹ thuật hàn 2.3. Giám đốc hợp tác xã 2.4. Kế toán Hợp tác xã 2.5. Kiểm soát hợp tác xã 2.6. Quản trị và khái thác vận tải đường bộ 2.7 Sơ cấp lái xe Ô tô

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 506/QĐ-LMHTXVN

- Ngày ban hành Quyết định: 15/07/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 52/2008/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày cấp: 05/05/2008

- Nơi cấp: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hợp tác xã
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 341, Nguyễn Hữu Trí, ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: TCT4906

Điện thoại:

Email: svct@vca.org.vn

Fax: 072.3637626

Website: http://www.svct.edu.vn/