Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Long An

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Mã trường: TCD4909

Điện thoại: 072.3 828851

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02723828851

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Mã trường: TCD4909

Điện thoại: 072.3 828851

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: