Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: 95/3 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Mã trường: TCT5305

Điện thoại:

Email: truongtcktktcdtg@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://tcncongdoan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1051/QĐ-TLĐ

- Ngày ban hành Quyết định: 09/08/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 17/GCNĐKBS

- Ngày cấp: 07/08/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Danh sách nghề đào tạo

Bảo hộ lao động
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chế biến thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 95/3 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Mã trường: TCT5305

Điện thoại:

Email: truongtcktktcdtg@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://tcncongdoan.edu.vn